ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ได้ถามจากเพื่อนๆ ผปค. รุ่นก่อนๆ ก็บอกว่า ที่นี่บุคลากรดูแลนักเรียนดี จริงใจกับการเรียนการสอน"
คุณเบญจพร กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ปกครองน้องโฟร์ค รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ


findme ดีไหม
" ได้ถามจากเพื่อนๆ ผปค. รุ่นก่อนๆ 
ก็บอกว่า ที่นี่บุคลากรดูแลนักเรียนดี จริงใจกับการเรียนการสอน "

- คุณเบญจพร  กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ปกครองน้องโฟร์ค  -
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
==================
นักเรียน findme รุ่น 60
==================
สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่
www.findme.co.th
Line ID : @findme

UploadImage