น้องตอง ตะวันฉาย จันทร์สระ

ตั้งใจไว้มาก สุดท้ายก็สอบติด ขอบคุณพี่ๆ มากครับที่คอยช่วยเหลือผม ระบบกำจัดจุดอ่อนมีประโยชน์มากๆ จริงๆ ...

น้องโบนัส ปวัร์ธานันท์ จันทโร

ไม่ผิดหวังที่ได้เรียนที่นี่จริงๆ ค่ะ พี่ๆ ดูแลดีมากทุกอย่างๆ ทำให้หนูสามารถสอบเข้าคณะที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ ...

น้องขวัญ ปาณิศา ยอดศรี

ตอนแรกก็ไม่รู้จะเรียนอะไร พี่ๆช่วยให้หนูรู้จักตัวเอง ตั้งเป้าให้เป็น และติวเนื้อหาสำคัญให้ จนทำให้หนูสอบติด ...

น้องพฤกษ์ ณพงศ์ พฤกษ์สินงาม

ต้องขอบคุณพี่ๆ findme ที่ช่วยดูแล แนะนำ แนวแนวต่างๆ ให้อย่างดีและมากมาย รู้สึกดีใจและไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียนที่นี่ๆ ...

น้องป๊อป ธัญวรัตม์ ศิขรินรัตน์

เรียนที่ findme มีความสุขมากๆ พี่ๆ น่ารัก ใจดี คอยดูแลให้คำปรึกษาได้ดีมากๆ ค่ะ