findme หาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ น้องโบว์ จ้า

สาขาหาดใหญ่ยินดีต้อนรับน้องโบว์ (ธมลวรรณ จีรวงศ์ไกรสร) รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ เข้าสู่ครอบครัว fin...

findme หาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ น้องใหม่ จ้า

สาขาหาดใหญ่ยินดีต้อนรับน้องใหม่ (อรนลิน เพ็ชรเสน) รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ...

findme ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ น้องพิมพ์ จ้า

สาขาภูเก็ตยินดีต้อนรับน้องพิมพ์ (พิมพ์มาดา นาคทองแก้ว) รร.สตรีภูเก็ต เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme สำโรง ยินดีต้อนรับ น้องหมิง จ้า

สาขาสำโรงยินดีต้อนรับน้องหมิง (แสนบุญ ศิริยศ) รร.ราชวินิตบางแก้ว เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme ระยอง ยินดีต้อนรับ น้องพล จ้า

สาขาระยองยินดีต้อนรับน้องพล (พชรพล เณรพลาย) รร.ระยองวิทยาคม เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...