findme ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ น้องกระแต จ้า

สาขาภูเก็ตยินดีต้อนรับน้องกระแต (วิไลลักษณ์ แซ่ลิ่ม) รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ น้องหมูแฮม จ้า

สาขาภูเก็ตยินดีต้อนรับน้องหมูแฮม (ณัฐชนน ประทีป ณ ถลาง) รร.ขจรเกียรติศึกษา เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ...

findme หาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ น้องแนนและน้องกานต์ จ้า

สาขาหาดใหญ่ยินดีต้อนรับน้องแนน (กนิษฐา แจ้งแสงโฉม) และน้องกานต์ (ศุภาณิการ์ รุ่นกลิ่น) รร.พลวิทยา เข้าสู่ครอบครัว ...

findme ระยอง ยินดีต้อนรับ น้องพิมพ์ จ้า

สาขาระยองยินดีต้อนรับน้องพิมพ์ (ชมพูนุท เนตรสุวรรณ) รร.ระยองวิทยาคม เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme สำโรง ยินดีต้อนรับ น้องท๊อฟฟี่ จ้า

สาขาสำโรงยินดีต้อนรับน้องท๊อฟฟี่ (อภิสิทธิ์ อินทรสอน) รร.สมุทรปราการ เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...