findme หาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ น้องออกัส จ้า

สาขาหาดใหญ่ยินดีต้อนรับน้องออกัส (ปกรณ์ สะอาดจินดา) การศึกษานอกโรงเรียน เข้าสู่ครอบครัว findme น...

findme ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ น้องเทย่า จ้า

สาขาภูเก็ตยินดีต้อนรับน้องเทย่า (เกวาลิน พิมาน) รร.สตรีภูเก็ต เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme สำโรง ยินดีต้อนรับ น้องยีนส์ จ้า

สาขาสำโรงยินดีต้อนรับน้องยีนส์ (วัชรกานต์ ศรีธรรม) รร.พระโขนงพิทยาลัย เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ น้องมายด์ จ้า

สาขาภูเก็ตยินดีต้อนรับน้องมายด์ (ณัฏฐาภรณ์ จันทิมาศัพท์) รร.สตรีภูเก็ต เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme สำโรง ยินดีต้อนรับ น้องแพง จ้า

สาขาสำโรงยินดีต้อนรับน้องแพง (ณัฏฐ์ญาญ์ แหลมเจริญพงษ์) รร.สมุทรปราการ เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...